Disclaimer

The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by Muziekgalerie Amadeo and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.

Lees meer: Disclaimer

ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP REPARATIE EN VERHUUR MUZIEKGALERIE AMADEO

1 Algemeen

a Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding gedaan door “Muziekgalerie AMADEO” (hierna te noemen “Amadeo”), op elke dienstverlening van Amadeo alsook op alle overeenkomsten tussen Amadeo en de wederpartij.
b. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, waarvan de wederpartij zich mocht bedienen wordt door Amadeo expliciet van de hand gewezen.
c. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.
d Amadeo staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60213795.
e Een exemplaar van deze voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij alle vestigingen van Amadeo en op www. muziekgalerieamadeo.nl.

Lees meer: Algemene Voorwaarden

Privacy

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Muziekgalerie Amadeo. U dient zich ervan bewust te zijn dat Muziekgalerie Amadeo niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Muziekgalerie Amadeo respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Lees meer: Privacybeleid Muziekgalerie Amadeo

Copyright

This website and its content is copyright of Muziekgalerie Amadeo - © Muziekgalerie Amadeo 2012. All rights reserved.

Any redistribution or reproduction of part or all of the contents in any form is prohibited other than the following:

  • you may print or download to a local hard disk extracts for your personal and non-commercial use only
  • you may copy the content to individual third parties for their personal use, but only if you acknowledge the website as the source of the material

You may not, except with our express written permission, distribute or commercially exploit the content. Nor may you transmit it or store it in any other website or other form of electronic retrieval system.

Louis Peeters'

Muziekgalerie Amadeo
Doemesweg 13
6004 RN Weert
tel: +31 495 453080 logo