Wieke Peeters broekie muzikantje oppe kleutersjoawl bie Juffrouw Corry in Thoear begonne. Doarnoa gekluusterdj aan de leagere sjoawl St. Joseph in Thoear. Als broeke begon Wieke Peeters al op de kleuterschool te musiceren bij Juffrouw Corry in Thorn. Daarna gekluisterd door de lagere school, St. Joseph, in Thorn.

Les gehadj van Meister Ramaekers. Woear eine sjoane bizunjerre Meister! MÎT DISCIPLINE!! Zear- Muzikale Manne! Mît plezear én bezieling muziek make hub ich van demm mît gekreage. Ein ziener compositiewirk is van demm bekindje processie mars "ONZE LIEVE VROUW ONDER DE LINDEN"! Sjoaenste dea ich kîn trouwes!

Auch weam vuear mig bepoalendj woar, moag ig zeker neet vergeate, woar miene Mam, die de wiesjes, welke ig probeerde te spelen altied fijn mêt aan zinge woar

Les gehad van Meester Ramaekers. Hij was een goede, bijzondere onderwijzer. IEMAND MET DISCIPLINE! Een zeer muzikaal mens! Met plezier en bezieling muziek maken, is wat ik van hem heb meegekregen. Een van zijn composities is de beroemde processiemars O.L. VROUW ONDER DE LINDEN. De mooiste die ik ken, trouwens.

Nog iemand die voor mij bepalend was en die ik hier zeker niet mag vergeten, is mijn Moeder, die altijd de wijsjes (welke ik probeerde te vertolken ) meezong.

Begonne els learling vanne Bük oet Thoear. Mêt good blieve oefene in de groate harmonie gesteage toet soloklarinetist mît un aantal joar de conzertmeaster geweastj. Vueraan mien henj moage werme bie dé haard van ..TOP dirigenten!! Momenteel speual ich doar (schoên) op unne basklarinet. Begonnen als leerling bij de Bokken van Thorn. Door flink te oefenen later in de grote harmonie opgeklommen tot soloklarinettist, een aantal jaar concertmeester geweest. Daar heb ik mijn handen mogen warmen bij de haard van TOP-dirigenten. Op het ogenblik speel ik daar (mooi) mee op een basklarinet.
Aantal joar gebloaze bie 't Bokkenquintett mît sjoawne herinneringen doaraan! Diverse jaren meegeblazen met het Bokkenkwintet. Daar heb ik mooie herinneringen aan overgehouden.
Bie de PTT harmonie van Remunj o.l.v. Matthijs Scheffer vieftean joar klarinet! Vijftien jaar klarinet gespeeld bij de PTT-harmonie van Roermond onder leiding van Matthijs Scheffer.
Aaf en toe invalle bie unne Muziek-band op conzert (reis) of muziekconcoursen. Af en toe geremplaceerd bij muziekbands tijdens concerten, concertreizen of voor concoursen.
Vrueger Zang en Blokfluit geleardj van Mevrouw Adams. Klarinet en Saxofoon van Eugén Vaessen en Jean Steutelings. Hobo les van Wim Brils. Muzieksjoawlen Thoear Remunj Lanklaar (B) en Maasmechelen (B). Bij Mw. Adams leerde ik zang en blokfluit, klarinet en saxofoon bij Eugén Vaessen en Jean Steutelings, hoboles kreeg ik van Wim Brils. Op muziekschool geweest in Thorn, Roermond, Lanklaar (B) en Maasmechelen (B).
Knopaccordion geleardj van Peter Weda Dilsen-Stokkum (B) Bij Peter Weda uit Dilsen-Stokkum (B) geleerd hoe de knopaccordion te spelen.
Saxofoon Tenor gebloaze bie diverse bigbands woa o.a. Marcel Savelkoul. Bij diverse bigbands speelde ik de tenorsaxofoon, onder andere bij de bigband onder leiding van Marcel Savelkoul.
In mien woanplaats Höär hub ich bie harmonie "de drie Horens Horn" unne hiejle sjoane tied "mît plezear" de Basklarinet moge spele! Mooie herinneringen heb ik aan de tijd dat ik bij harmonie "de Drie Horens" in mijn woonplaats Horn met veel plezier de basklarinet heb mogen spelen.
Oppe technische streekschoeal Heythuyse metaaltechnieken geleardj. Aan de technische streekschool Heythuysen volgde ik de opleiding metaaltechnieken.
In de Oranjerie Remunj opleiding edelsmid sieraden ontwerpe.. enne.. joáh.. MÁKE..gevolgdj! Daarna een opleiding edelsmid gevolgd in de Oranjerie in Roermond: sieraden ontwerpen en - inderdaad - maken.
Optiek opleiding Overmaas College Remunj gedoan. Er volgde nog een opleiding Optiek aan het Overmaas College in Roermond.
Optiek branche in Eindhoven en Mestreech gewirkdj. Gewerkt in de optiek branche in Eindhoven en Maastricht.
Bie muziekzaak in Thoear achtêan Joar lank de klepinstrumenten gerevizeerdj. Bij een muziekzaak in Thorn 18 jaar lang alle soorten klepinstrumenten gereviseerd.
Muziek instrumenten firma uever de grens in Pruses interne opleiding klepinstrumenten opbouwen en monteren gedoan. In Duitsland bij een producent van muziekinstrumenten geleerd hoe je klepinstrumenten moet opbouwen en monteren.
Wirkzaam geweasj bie muziekzaak in Panningen. Werkzaam geweest bij een muziekzaak in Panningen.
PS. In mien element bin ich altied els ich mît muziekinstrumenten bezig kan zeen. Waasse gear duis bliefdj altied boeie!! P.S.: In mijn element ben ik altijd als ik met muziekinstrumenten bezig kan zijn. Wat je graag doet, blijft altijd boeien...!
Motto is blieve oefene lekker mît plezear muziek make op mien klarineatje saxofoon en accordion behördj toet de hobby's!! Mijn motto is, blijven oefenen en met plezier muziek maken op mijn klarinet, saxofoon en accordeon, dat zijn mijn hobby's!
Oppe tied noar konzerte loesteren goan
is gezondj geuf ontspanning...geniete !!
Op zijn tijd concerten beluisteren! Dat is gezond, ontspannend...en genieten!!
Om ein langk verhoal kort te make blieftj mien groeatste passie muziek make! Op en in mien wirk vuer de klantjes get wille en kinne betijkene is super sjoawn! Dit allemaol joáh bie "Muziekgalerie-Amadeo" in Wieërt!! Om een lang verhaal kort te maken: mijn grootste passie blijft het maken van muziek. In mijn werk iets voor mijn klanten willen en kunnen betekenen, is super. Dit allemaal, inderdaad ja, bij Muziekgalerie Amadeo in Weert.

Louis Peeters'

Muziekgalerie Amadeo
Doemesweg 13
6004 RN Weert
tel: +31 6 148 740 76 logo